Odnośniki


Archiwalia i inne
Thesaurus Muzeum Historycznego m. Krakowa
Zbiory audiowizualne Narodowego Archiwum Cyfrowego
Zbiory cyfrowe Archiwum Narodowego w Krakowie
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Trójwymiarowe zdjęcie wnętrza wieży zegarowej Domu pod Globusem
Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie (zbiory dostępne w czytelni)
Archiwum Akademii Sztuk Pięknych (zbiory dostępne w czytelni)
Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (zbiory dostępne w czytelni)

Muzea
Muzeum Historyczne m. Krakowa
Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie
Dom Józefa Mehoffera – oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego – oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Pawilon Józefa Czapskiego – oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Europeum – ośrodek kultury europejskiej – oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Muzeum Witrażu

Kultura
Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego
Teatr Scena STU
Teatr Lalki i Maski Groteska
Filharmonia w Krakowie
Małopolski Ogród Szuki
Małopolski Instytut Kultury
Wydawnictwo Literackie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana
Kino Studyjne Agrafka
Kino Kijów

Kościoły i klasztory
Kościół i klasztor oo. Karmelitów na Piasku
Miesięcznik „Na Piasku”
Parafia kościoła św. Floriana
Kościół i klasztor oo. Misjonarzy na Kleparzu
Kościół i klasztor ss. Szarytek na Kleparzu
Kościół i klasztor oo. Kapucynów
Kościół i klasztor ss. Felicjanek
Kościół i klasztor ss. Sercanek
Kościół i klasztor ss. Wizytek
Kościół i klasztor oo. Zmartwychwstańców
Kościół i klasztor ss. Karmelitanek Bosych

Organizacje i firmy
Spółka Kupiecka Stary Kleparz
Krakowska Kongregacja Kupiecka
Rada Dzielnicy I
Stowarzyszenie Miłośników Placu Biskupiego
Stowarzyszenie Siemacha
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie
YMCA Kraków
Dolnych Młynów – Tytano
Cafe Szafe
Spółka Herbewo
Spółdzielnia Jubilat

Szkoły i uczelnie
Biblioteka Jagiellońska
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie