Biblioteka

Publikacje członków Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Kleparza i Garbar „Krakowska Florencja” to nie tylko organizator wielu imprez kulturalnych, warsztatów edukacyjnych czy spacerów popularyzujących wiedzę o krakowskim Kleparzu, Garbarach i Nowym Świecie. Swoją pasję realizujemy również na wiele innych sposobów. Przy udziale sponsorów oraz zaprzyjaźnionych wydawnictw udało nam się przygotować trzy pozycje książkowe na temat terenów, którymi zajmujemy się na co dzień.


Krakowska Florencja – przewodnik

Krakowska Florencja – przewodnik po terenach Kleparza, Garbar i Nowego Światu

Nasza pierwsza książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Turystycznego jeszcze w 2007 roku pod tytułem Krakowska Florencja – przewodnik po terenach Kleparza, Garbar i Nowego Światu. Liczyła 48 czarno-białych stron i oferowała zwiedzanie w ramach trzech prostych tras pieszych. Obecnie nakład uważa się za wyczerpany.


Kleparz – przewodnik

Kleparz – przewodnik, wydanie I

W maju 2011 roku ukazał się Kleparz – przewodnik nakładem wydawnictwa Vis-a-vis/Etiuda. Tym razem naszym zamierzeniem było szczegółowe przedstawienie bogatej historii Kleparza i ukazanie jego współczesnych walorów. Książka, licząca 112 barwnych stron, wydrukowana na kredowym papierze, poświęca wiele uwagi ciekawostkom dotyczącym Kleparza i okolicznych terenów, ilustrując je aktualnymi fotografiami oraz urokliwymi ujęciami pochodzącymi z archiwalnych pocztówek


Garbary – przewodnik

Garbary – przewodnik

To drugie, po przewodniku po Kleparzu, kompendium wiedzy przygotowane przez członków Stowarzyszenia „Krakowska Florencja” oraz ekspertów zaproszonych do współpracy. Przytoczone fakty, jak również zajmujące legendy i anegdoty odsłaniają nieznane nawet rodowitym Krakusom oblicze dawnego przedmieścia, zwanego także Piaskiem.


Kleparz – przewodnik, wydanie II poszerzone

Kleparz – przewodnik, wydanie II poszerzone

Duże zainteresowanie pierwszym wydaniem przewodnika umożliwiło nam jego wznowienie i wzbogacenie o teksty oraz zdjęcia, które nie mogły pojawić się w pierwotnej wersji książki, a także uaktualnienie niektórych informacji. Nowy przewodnik, na 144 stronach prezentuje ponad 100 miejsc i obiektów (w tym kilkanaście nieuwzględnionych w poprzedniej edycji).


Pracujemy obecnie nad innymi przewodnikami o tematyce związanej z tymi terenami.


Artykuły i inne publikacje

Między innymi:

 • Artykuły w Miesięczniku Sanktuarium „Na Piasku” w Krakowie – „Na Piasku” nr 12/2015, 1/2016, 2/2016, 4/2016, 5/2016, 10/2016
 • Dziedzictwo kulturowe Kleparza a pamięć historyczna współczesnego pokolenia [w:] Miasto bez murów. W 650. rocznicę lokacji Kleparza (1366 – 2016), wyd. Muzeum Historyczne m. Krakowa, 2016

Polecana bibliografia

 • J. Dzikówna, Kleparz do 1528 r., Biblioteka Krakowska nr 74, Kraków 1932
 • J. Kracik, Ludzie z przedmieścia historii. Kleparzanie z czasów staropolskich, Biblioteka Krakowska nr 129, Kraków 1993
 • Praca zbiorowa, Z dziejów Kleparza – w 600 rocznicę nadania praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Kraków 1968
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. VIII: Kleparz. Kościoły i klasztory, red. I. Rejduch-Samek i J. Samek, Warszawa 2000;
 • Zbigniew Beiersdorf, Kleparz, w: „Kraków, Nowe Studia Nad Rozwojem Miasta”, Biblioteka Krakowska nr 150, Kraków 2008
 • Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki i Józef Mitkowski (red.), Dzieje Krakowa, 1979, Wyd. Literackie, Kraków tomy 1-6
 • M. Rożek, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008
 • Kronika Krakowa, red. J. Małecki, A. Kurz, J. Wyrozumski, Warszawa 1996
 • M. Fabiański, J. Purchla, Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001
 • J. Purchla, Jak powstał nowoczesny Kraków, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990
 • Prezentacja multimedialna „Kraków na starej fotografii 1846 – 1918”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Towarzystwo „Pro Museo”, Kraków 2002
 • Wacław Kolak, Inwentarz akt jurydyk krakowskich 1412-1809, Warszawa 1968
 • Wacław Kolak, Społeczność krakowskiej jurydyki Biskupie w świetle księgi przyjęć z lat 1619-1717 w: Społeczeństwo Staropolskie T. 4, PWN, Warszawa 1986
 • Stanisława Kaweckiego Opis Miasta Krakowa w Obrębie Okopów w R. 1836, Biblioteka Krakowska nr 65, Kraków 1927
 • S. Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, Biblioteka Krakowska nr 63-64, Kraków 1926
 • J. Demel, Początki kolei żelaznej w Krakowie, Kraków 1954
 • M.Włodarczyk, Architektura lat 60-tych w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006
 • M. Przemecka, Krakowskim Szlakiem Jana Matejki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa-Kraków 1985
 • K. Zbijewska, Krakowskim Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa-Kraków 1986
 • W. Prokesh, Z dziejów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Biblioteka Krakowska nr 53, Kraków 1917
 • A. Urbańczyk, Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974
 • M. Rożek, Bazylika św. Floriana w Krakowie, Kraków 2004
 • Zbigniew Beiersdorf, Jacek Purchla, Dom pod Globusem – dawna siedziba krakowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1997.
 • Adam Chmiel, Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII wieku, Rocznik Krakowski t. XI, s. 77-187, TMHZK, Kraków 1909
 • Koszary Arcyksięcia Rudolfa, pod red. Jana Janczykowskiego, Kraków 1996, Atlas Twierdzy Kraków. Seria 1, Materiały Źródłowe ; t. 6
 • Zbigniew Beierdorf, Kleparz. Zarys historii rozwoju przestrzennego , praca doktorska, mps Biblioteka Jagiellońska, 1996
 • Alicja Falniowska-Gradowska, Zdzisław Noga, Jan Sroczyński (1614-1696) mieszczanin krakowski i dzieje jego fundacji, Rocznik Krakowski, t. LXVII, 2001, s. 19-47
 • Maria Gajda, Akt fundacyjny Domu Ubogich fundacji imienia Ludwika i Anny Helclów, Rocznik Krakowski , t. LII, 1986, s. 93-102
 • Joanna Gawrylczyk-Malesa, Architektura domu ubogich fundacji im. Anny i Ludwika Helclów w Krakowie (1886-1890), Rocznik Krakowski, t. LXX, 2004, s. 27-44
 • Goras Magdalena, Zaginione gotyckie kościoły Krakowa, Kraków 2003
 • Jan Kracik, Rekwizycje na Kleparzu podczas konfederacji barskiej, Rocznik Krakowski, t. L, 1979, s. 206-208
 • Stanisław Kuraś, Początki krakowskiej jurydyki Pędzichów, „Małopolskie Studia Historyczne”, r.1, 1958, z.2, s.59-65.
 • Siedziby władz miasta Krakowa : wydanie jubileuszowe z okazji 750-lecia lokacji miasta Krakowa , pod red. Zbigniewa Beiersdorfa, Kraków 2007, Krakowska Teka Konserwatorska ; t. 6
 • Tadeusz M Trajdos., Fundacja klasztoru Benedyktynów słowiańskich na Kleparzu w Krakowie, Rocznik Krakowski, t. LIV, 1988 s. 73-90
 • Jerzy Wyrozumski, Skąd pochodzi krakowski św. Florian?, Rocznik Krakowski, t. LXIV, 1998 s. 53-58
 • Krystyna Pieradzka, Garbary, przedmieście Krakowa, 1363-1587, Biblioteka Krakowska
 • Krzysztof Petrus, Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar. Część 1, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, z. 16, r. 108 (2011) str. 139–151.
 • Krzysztof Petrus, Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar. Część 2, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, z. 16, r. 108 (2011), s. 153-163.
 • Jerzy Wiśniewski, Garbary zw. też przed Bramą Szewską [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, część I, zesz. 4, opr. Jacek Laberschek, Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, Jerzy Wiśniewski, Wrocław 1986, s. 693 i n.
 • Jacek Laberschek, Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros XIII – XVIII wieku, w: Kraków – Nowe studia nad rozwojem miasta, praca zbiorowa pod red. J. Wyrozumskiego, Kraków 2007
 • Barbara Zbroja, Konrad Myślik, Nieznany Portret Krakowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011
 • Wacław Kolak, Jurydyki Krakowskie, Archeion, t. 38, 1962, s. 219-40.
 • Władysław Bodnicki, Muzy na Krupniczej, Wyd. Literackie, Kraków
 • Elżbieta Supranowicz, Nazwy Ulic Krakowa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1995.
 • Krzysztof Jakubowski, Kraków na Starych Widokówkach, Agora, 2011
 • Ambroży Grabowski, Przedmieścia i okolice Krakowa – wypisy z dzieł, Wyd. Jagiellonia, 2007
 • Maria Estreicherówna, Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, Wyd. Literackie, Kraków 1968.
 • Stanisław Wysocki, Bazylika i Klasztor oo. Karmelitów w Krakowie „na Piasku”, Kraków 2008
 • Józef Marecki, Kościół i Klasztor Kapucynów w Krakowie – przewodnik, Kraków 1995
 • Maria Przemecka, Krakowskim Szlakiem Jana Matejki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa–Kraków 1985
 • Krystyna Zbijewska, Krakowskim Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa–Kraków 1986
 • Adam Chmiel, Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII wieku, Rocznik Krakowski t. XI, s. 77–187, TMHZK, Kraków 1909
 • Magdalena Goras, Zaginione gotyckie kościoły Krakowa, Kraków 2003
 • Siedziby władz miasta Krakowa: wydanie jubileuszowe z okazji 750-lecia lokacji miasta Krakowa, pod red. Zbigniewa Beiersdorfa, Kraków 2007, Krakowska Teka Konserwatorska, t. 6
 • Michał Rożek, Nieistniejące kościoły Krakowa, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 1983 (R. 33), s. 95-120.
 • Bogusław Krasnowolski, Młynówka Królewska – geneza i przekształcenia, „Rocznik Krakowski”, t. 59, 2003, s. 25-33.
 • Jan Władysław Rączka, Młyny królewskie w krajobrazie Krakowa, cz. 1, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. 12, 1978, s. 19-29 oraz cz. 2, t. 13, 1979, s. 7-16.
 • Ewa Zamorska-Przyłuska, Przewodnik literacki po Krakowie i województwie małopolskim, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2010.
 • Antoni Wasilewski, Sylwetki krakowian w: Kopiec wspomnień, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959.
 • Boy o Krakowie, oprac. Henryk Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1973.
 • Konstanty Srokowski, Ostatnie chwile Stanisława Wyspiańskiego, w: Wyspiański w oczach współczesnych, tom 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1971
 • Wspomnienia Miriam Akavii przesłane do Stradomskiego Centrum Dialogu: http://www.scd.krakow.pl/news_show_single.php?uuid=6358739b&lang=pl
 • Marta Wyka, Przypisy do życia, Wydawnictwo Literackie, 2007
 • Stanisław Sheybal, Wspomnienia 1891–1970, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.
 • Tadeusz Kwiatkowski, Niedyskretny urok pamięci, Kraków 1982.