O Stowarzyszeniu

logo stowarzyszeniaStowarzyszenie Miłośników Kleparza i Garbar „Krakowska Florencja” istnieje od jesieni 2006 roku. Od 2007 roku jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000291740.

plan-pogladObszar naszych zainteresowań wyznaczają linie ulicy Pawiej, pierwszej i drugiej obwodnicy aż po Wisłę.

Nasza misja

Czerpiąc z zaangażowania i pasji naszych Członków działamy na rzecz poznania historii Kleparza i Garbar, staramy się wpływać na teraźniejszość i kreować lepszą przyszłość tych terenów i ich mieszkańców.

Wizja przyszłości

Stowarzyszenie, jako świadomie i odpowiedzialnie działająca organizacja, aktywnie wspiera proces kulturalnego, społecznego, urbanistycznego i gospodarczego rozwoju Kleparza i Garbar.

Podstawy działania naszej organizacji określa statut.

Posiadamy konto bankowe  Multibank S.A. – 11 1140 2017 0000 4302 1132 5638