O nas

Stowarzyszenie Miłośników Kleparza i Garbar „Krakowska Florencja” istnieje od jesieni 2006 roku. Od 2007 roku jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000291740. Podstawy działania naszej organizacji określa statut.

Obszar naszych zainteresowań wyznaczają linie ulicy Pawiej, pierwszej i drugiej obwodnicy aż po linię Wisły. Są to tereny dawnych przedmieść i dzielnic Krakowa – Kleparza, Garbar (Piasku) i Nowego Świata. Głównym celem Stowarzyszenia jest poznawanie historii tych terenów, popularyzacja wiedzy na ich temat, współpraca w ramach lokalnej społeczności i pomoc w poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań na drodze do przyszłości.

Czerpiąc z zaangażowania i pasji naszych Członków działamy na rzecz poznania historii Kleparza i Garbar, staramy się wpływać na teraźniejszość i kreować lepszą przyszłość tych terenów i ich mieszkańców.

nasza misja

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wiele działań, wśród których znajduje się:
– tworzenie biblioteki literatury oraz ikonografii,
– organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze popularnonaukowym,
– dialog z organami władzy i organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i lokalnym biznesem,
– zbieranie i dokumentacja wspomnień,
– działalność publicystyczna (na drodze współpracy z wydawnictwami i rozmaitymi organizacjami),
– działalność konsultacyjna dla projektów o szerokim profilu,
– uruchamianie i wspieranie inicjatyw o lokalnym zasięgu.

Stowarzyszenie, jako świadomie i odpowiedzialnie działająca organizacja, aktywnie wspiera proces kulturalnego, społecznego, urbanistycznego i gospodarczego rozwoju Kleparza i Garbar.

nasza wizja

Stowarzyszenie „Krakowska Florencja” jest organizacją non-profit. Działalność jej członków jest w formie wolontariatu, w przeważnej części nie związanej z działalnością zawodową. Taka forma działania pozwala nam na podtrzymanie entuzjazmu działaczy, którzy realizują w ten sposób swoje hobby, lecz stawia też wyraźne bariery organizacyjne związane z koniecznością poświęcania często znaczących ilości wolnego czasu. Koszty działania organizacji pokrywane są wyłącznie ze składek członkowskich i okazjonalnych darowizn.

Pełne dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Miłośników Kleparza i Garbar „Krakowska Florencja”

Adres do korespondencji
ul. Biskupia 6/1
31-144 Kraków

NIP 6762364034
Numer KRS 0000291740
REGON 12057167500000

Numer konta bankowego (mBank) 11 1140 2017 0000 4302 1132 5638

Skład Zarządu
Prezes – dr Leszek Zaraska
Wiceprezes – Ryszard Rodzynkiewicz
Skarbnik – Katarzyna Wrońska